Slide 1
Bestuurs-besluiten

Bestuursbesluiten

Particulieren
In het jaar 2022 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 7 juli 2022) voor een bedrag van € 54.017,-- aan particuliere hulp verleend.


Instellingen
In het jaar 2022 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 7 juli 2022) voor een bedrag van € 392.230,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles