Bestuursbesluiten

Particulieren
In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 15 april 2021) voor een bedrag van € 21.959,-- aan particuliere hulp verleend.


Instellingen
In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 15 april 2021) voor een bedrag van € 186.814,-- aan diverse instellingen toegezegd.