Bestuursbesluiten

Particulieren
In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 8 oktober 2020) voor een bedrag van € 83.367,-- aan particuliere hulp verleend.


Instellingen
In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 8 oktober 2020) voor een bedrag van € 316.286,-- aan diverse instellingen toegezegd.