Bestuursbesluiten

Particulieren
In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van  9 juli 2020) voor een bedrag van € 39.645,-- aan particuliere hulp verleend.


Instellingen
In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 9 juli 2020) voor een bedrag van € 230.740,-- aan diverse instellingen toegezegd.