Bestuursbesluiten

Particulieren
In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 25 februari 2021) voor een bedrag van € 12.952,-- aan particuliere hulp verleend.


Instellingen
In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 25 februari 2021) voor een bedrag van € 90.022,-- aan diverse instellingen toegezegd.